174e themadag NVWV: ‘Divers grasland voor boer, bij, boerenlandvogel en burger'

De Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV) nodigt u uit voor de themadag 'Divers grasland voor boer, bij, boerenlandvogel en burger'.
Deze themadag wordt gehouden op donderdag 28 maart 2019 bij Wylerberg, Rijksstraatweg 178, 6573 DG  Beek-Ubbergen.

Grasland met een grote diversiteit aan soorten draagt bij aan een duurzame veehouderij, versterking van de biodiversiteit en wordt maatschappelijk gewaardeerd. In deze NVWV-bijeenkomst laten we sprekers aan het woord die ingaan op het belang van divers grasland, welke doelen het kan dienen en hoe kruidenrijk grasland is te realiseren en te onderhouden.

Programma:

09:00 uur: Binnenkomst
09:10 uur: Aanvang ledenvergadering NVWV
09.30 uur: Opening van NVWV-voorzitter Edward Ensing en dagvoorzitter Nick van Eekeren
10.00 uur: 'Wat wil het beleid met kruidenrijk grasland' door Anne van Doorn
10.30 uur: 'Weidevogels en insecten' door Astrid Manhoudt
11.00 uur: Koffiepauze
11.30 uur: 'Onderzoek smalle weegbree' door Jeroen Pijlman
12.00 uur: Uitreiking scriptieprijs
12.30 uur: Lunch waarin graszaadleveranciers hun mengsels van gras, klaver en kruiden presenteren
13.30 uur: 'Kruidenrijke graslanden en uitmijnen zandbodems' door Stephanie Schelfhout
14.00 uur: 'Management van kruidenrijk grasland' door Goaitske Iepema
14.30 uur: Excursie naar de kassen van de Radboud Universiteit Nijmegen
16.00 uur: Afsluiting met een borrel

Aanmelden tot uiterlijk 25 maart: Inschrijven

​De kosten voor deze dag bedragen voor leden van de NVWV € 20,-; niet-leden € 30,- en studenten € 10,-.