NVWV Scriptieprijs 2019 **Inschrijfperiode Gesloten**

NVWV Scriptieprijs

De Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Weide- en Voederbouw wil graag jongeren, geïnteresseerd in de weide- en voederbouw, stimuleren om zich serieus te verdiepen in deze discipline.

Om dit concreet vorm te geven en studenten in dit vakgebied te waarderen heeft de NVWV een NVWV scriptieprijs in het leven geroepen!

Wat?

De NVWV scriptieprijs is een jaarlijks terugkerende prijs met een bedrag van 500 euro voor de beste scriptie uit een onderwijsinstelling uit Nederland of Vlaanderen. De prijs wordt toegekend aan een ‘baanbrekende’ scriptie die vernieuwend is en praktisch toepasbaar is in de praktijk van Nederland en/of Vlaanderen. De scriptie dient ondernemers, adviseurs, onderzoekers, overheden en/of onderwijs te stimuleren om concrete stappen te maken om het beschreven probleem op te lossen. Praktische handvatten die (semi)wetenschappelijk zijn onderbouwd en een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsopgaven van de sector staan bij de jury hoog in het vaandel. Taal van de scriptie is Nederlands of Engels.

 Voor wie?

Studenten van Nederlandse en Vlaamse onderwijsinstellingen die zich verdiepen in het onderwerp “weidebouw en voedergewassen”. Om verwarring te voorkomen; we verstaan hier ook bemesting en mineralenmanagement onder of een integrale aanpak/ verdieping.

 Hoe werkt het?

Je levert je scriptie digitaal in voor 19 januari 2020 bij info@nvwv.nl.

De scriptie is maximaal 1 jaar oud op 19 januari 2020. Voorafgaand aan de NVWV voorjaarsbijeenkomst wordt de prijswinnaar bekend gemaakt en deze wordt uitgenodigd om een presentatie van deze scriptie te houden (is voorwaarde).

De scriptie is open beschikbaar voor de Nederlandstalige doelgroep en mag op de NVWV website worden gepubliceerd.

De Jury bestaat uit 3 personen die de scriptie beoordelen op actualiteit (vernieuwend/ innovatief), betekenis voor de praktijk (baanbrekend of urgent probleem wordt hiermee opgelost), een gedegen onderzoekskundige aanpak (onderbouwing) en een goed geschreven rapport.

 Voor meer informatie: info@nvwv.nl