Precisielandbouw en bemesting: ervaringen vanuit akkerbouw en meer