171: Graslandkompas; geef richting aan graslandbeheer!

Datum: 
16-11-2017
Locatie: 
Hogeschool Van Hall Larenstein, Agora 1, 8901 BV Leeuwarden
Beschrijving: 

De Nederlands Vlaamse vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV) nodigt u uit voor de themadag 'Graslandkompas; geef richting aan graslandbeheer!'.
Deze themadag wordt gehouden op 16 november 2017 bij Van Hall Larenstein, Agora 1, 8901 BV Leeuwarden.

Na de inleidingen gaan we in workshops met de onderwerpen aan de slag. Hoe moet het Graslandkompas er uit zien om veehouder en adviseur te helpen bij het graslandmanagement? De dagvoorzitter Agnes van den Pol – van Dasselaar daagt ons uit deze vraag te beantwoorden!

Programma:
09:30 uur: Ontvangst met koffie
10:00 uur: Ledenvergadering NVWV (ook niet-leden zijn welkom)
10:15 uur: Opening door dagvoorzitter Agnes van den Pol - van Dasselaar, Aeres Hogeschool 
10:30 uur: Inleiding Graslandkompas door Cor Kwakernaak, Hogeschool Van Hall Larenstein
11:00 uur: Windrichtingen Graslandkompas door studenten Hogeschool Van Hall Larenstein en Aeres Hogeschool
11:30 uur: Reflectie op toolontwikkeling door Koos Verloop, Wageningen UR / PPS Ruwvoerproductie en
                 Bodemmanagement 
11:45 uur: Uitreiking NVWV scriptieprijs
12:15 uur: Lunch en netwerken
13:15 uur: Graslandonderwijs en onderzoek door Lector duurzame melkveehouderij HVHL Wiepk Voskamp- Harkema
13:30 uur: Workshops 1 & 2: met Graslandkompas aan de slag
14:45 uur: Discussie onder leiding van Agnes van den Pol - van Dasselaar
15:15 uur: Afsluiting

Aansluitend is het mogelijk Dairy Campus te bezoeken. U kunt bij het inschrijfformulier aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.

De te volgen workshops zijn:
1. Bodem
2. Bemesting
3. Grasmat
4. Beweiden
5. Voederwinning
6. Conservering
U kunt uw 1e en 2e voorkeur aangeven bij het inschrijfformulier.

Als studenten geen gebruik maken van de lunch, dan is voor hen deelname gratis.