‘Scriptieprijs voor toepassen Nieuw-Zeelandse principes bij beweiding’