169: Automatisering in weide- en voederbouw

Datum: 
09-11-2016
Locatie: 
Restaurant De Wekker, Wilhelminalaan 97, 5541 CV Reusel (NB)
Beschrijving: 

Het thema 'Automatisering in weide- en voederbouw' wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken, met o.a. aandacht voor precisielandbouw en –bemesting, maar ook voor beweiding in combinatie met melkrobot en de verwerking van steeds meer bedrijfsgegevens. De dag wordt gevuld met onderzoeks- en praktijkervaringen, we gaan in op het waarom en de toekomstige ontwikkelingen voor de veehouder en er is ruim tijd ingepland voor discussie met de aanwezigen over hun ervaringen en visies. Na een wat bredere introductie op het thema vanuit de precisielandbouw en –bemesting bezoeken we een melkveebedrijf waar al veel aandacht is voor ‘precies’ boeren. In de middag volgt een verdiepend programma met sprekers die korte lezingen houden over onderwerpen als: opbrengstmeting en –voorspelling, (on)mogelijkheden van beweiding, de gedachten achter automatisering van het hele bedrijf en een praktische/kritische reflectie door een melkveehouder. Daarna is ruim tijd gereserveerd voor een discussie met de aanwezigen aan de hand van enkele uitdagende stellingen.

We nodigen u van harte uit op woensdag 9 november a.s.

 

Locatie: Restaurant De Wekker, Wilhelminalaan 97, 5541 CV Reusel (NB), tel. 0497-642451

Het programma ziet er als volgt uit:

0​9:30 uur:  Inloop, registratie en koffie/thee
​10:00 uur:  Korte NVWV-ledenvergadering
10:30 uur:  Opening van themadag door dagvoorzitter Stijn Bossin (Innovatiesteunpunt Vlaanderen)
10:40 uur:  Precisie landbouw en -bemesting, waarom en hoe, ervaringen uit akker- en weidebouw:
                 Corné Kempenaar (Wageningen Plant Research/ Aeres Hogeschool)
11:00 uur:  Korte introductie door Frank Mijs van zijn bedrijf en toekomstvisie, gevolgd door bezoek
                 aan het melkveebedrijf, Rond Deel 7 in Bladel.
12:30 uur:  Netwerklunch
13:15 uur:  Verdiepend programma met de volgende thema’s:
                 • Grasgroeivoorspelling en opbrengstmeting: Idse Hoving (Wageningen Livestock Research)
                 • Automatisering, graslandbeheer en beweiding: Marcia Stienezen (Wageningen Livestock Research)
                 • Van data naar praktijkadviezen: Gerard Abbink (Groeikracht BV)
                 • Totaalaanpak automatisering voor melkvee: ‘van gras tot glas’: Wilke Rijks (Lely Nederland)
                 • Wat kun je er als boer nu en in de toekomst mee? Alfred Scholten (melkveehouder Winterswijk)
14:30 uur:  Koffiepauze
14:45 uur:  Inhoudelijke discussie aan de hand van enkele uitdagende stellingen o.l.v. dagvoorzitter
15.30 uur:  Afsluitende netwerkborrel