Privacyverklaring NVWV

De NVWV doet zijn uiterste best uw online privacy te beschermen. Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel heeft dat uw persoonsgegevens bij de NVWV in goede handen zijn. Hieronder leggen we uit voor welke doelen wij informatie verzamelen en hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren.

Leden van de NVWV

De persoonsgegevens die u ons verstrekt gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is om het lidmaatschap aan te gaan. Wij informeren u over onze vereniging en de activiteiten die wij organiseren. Verder gebruiken wij uw gegevens voor andere aspecten van het lidmaatschap, zoals het in rekening brengen van de contributie.
De persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken bij het uitvoeren van het lidmaatschap bewaren wij tot 1 jaar na het verenigingsjaar waarin het lidmaatschap bij ons is opgezegd.

Bestuursleden van de NVWV
De NVWV heeft bestuursleden. Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens van onze bestuursleden om hen hun functie uit te kunnen laten voeren. Zo gebruiken wij de persoonsgegevens om hen in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat is een wettelijke verplichting.
De persoonsgegevens van de bestuurders bewaren wij tot 1 jaar na het einde van de overeenkomst.

Bezoekers van de website

  • Op onze website kunt u een contactformulier invullen. Deze gegevens gebruiken wij om uw vraag te beantwoorden of u te informeren over de NVWV en het lidmaatschap. De persoonsgegevens die u ons via het contactformulier verstrekt, bewaren wij tot 1 jaar na het laatste contactmoment met u.

  • Onze website maakt gebruik van cookies om de website optimaal te laten functioneren. Ook gebruiken wij cookies om te zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt. De informatie die wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Met wie wij gegevens delen

De NVWV deelt of verkoopt uw persoonlijke gegevens niet met of aan anderen.

Hoe worden gegevens beveiligd

  • Wij maken gebruik van de diensten van Microsoft. Dit zijn o.a. Windows en Office. Microsoft beschikt over een Privacy Shield Certificaat waarmee de bescherming van de persoonsgegevens is afgedekt.

  • Wij maken gebruik van de diensten van Mollie payment service provider als betaaldienstverlener en gegevens kunnen in die context met hen worden gedeeld.
  • Alleen het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) van de NVWV heeft de beschikking over de persoonsgegevens.

Voor vragen of wijziging van uw gegevens

U heeft recht om te weten welke persoonlijke informatie de NVWV van u bezit en u kunt gegevens laten aanpassen of verwijderen. Voor vragen over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact met ons opnemen. Per mail op info@nvwv.nl.