Nieuws uit de branche

Berichten van anderen uit de branche.

NVWV Scriptieprijs **Inschrijf periode gesloten**

NVWV Scriptieprijs

De Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Weide- en Voederbouw wil graag jongeren, geïnteresseerd in de weide- en voederbouw, stimuleren om zich serieus te verdiepen in deze discipline.

Om dit concreet vorm te geven en studenten in dit vakgebied te waarderen heeft de NVWV een NVWV scriptieprijs in het leven geroepen!

Wat?

ISSPA

Internationaal symposium kringlooplandbouw - ‘ISSPA dit jaar in Nederland’

Using tools to optimize plant production and quality, exploring the system approach. Oftewel: kringlooplandbouw.

 

Het ISSPA is een 2-jaarlijks internationaal symposium voor bodem- en plantexperts. De WUR en Eurofins Agro organiseren het 16e ISSPA symposium, dat na Hawaii en China neergestreken is in Wageningen. Het symposium vindt plaats van 17 – 20 juni in Wageningen.

 

Programma

Aankondiging: ISSPA 17-20 juni 2019 in Wageningen

Het internationale symposium over bodem en plantanalyses (ISSPA) zal plaatsvinden op 17-20 juni 2019 in Wageningen. Thema van deze bijeenkomst is: "Gebruik maken van tools ten behoeve van optimaliseren plantproductie en -kwaliteit; ontdek de holistische aanpak." Dit internationale 2-jaarlijks congres op het gebied van bodem- en gewasonderzoek brengt de laatste kennis op gebied van gewas en bodemanalyse vanuit heel de wereld bijeen.

Aanmelden voor het congres kan via de site.

https://www.isspa2019.com

 

Pagina's