**Wegens het Corona Virus geen bijeenkomst**

Beste leden van de NVWV,

Helaas moeten we u mededelen dat de geplande themabijeenkomst op woensdagmiddag 25 maart a.s. themamiddag ‘Bomen en Grasland: Kansen voor Agroforestry in de melkveehouderij?’ niet doorgaat wegens het Corona virus.

De NVWV heeft besloten de richtlijnen van het RIVM te volgen om geen bijeenkomsten te organiseren in het risico gebied.  Voor updates kunt u de nieuwsberichten op onze site volgen.

 

Namens het bestuur, bedankt voor uw begrip,

 

Robin Wolf