172e themadag NVWV: 't Beste bouwplan

Datum: 
09-03-2018
Locatie: 
Praktijkonderzoek AGV, Edelhertweg 1, 8219 PH Lelystad
Beschrijving: 

De Nederlands-Vlaamse vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV) nodigt u uit voor de themadag 't Beste bouwplan.
Deze themadag wordt gehouden op vrijdag 9 maart 2018 bij Praktijkonderzoek AGV, Edelhertweg 1, 8219 PH  Lelystad.

Programma:

09.30 uur: Inloop met koffie
09.45 uur: Welkom
10.00 uur: ‘t Beste bouwplan (Frank Verhoeven, Boerenverstand)
                  Bij een intensiteit van 12.500 kg melk/ha zou een melkveehouder het complete rantsoen, de volledige energie en
                  eiwitbehoefte voor de koeien, zelf kunnen telen. Zonder aankoop dus. De praktijk is helaas anders. Klopt het
                  bouwplan van de melkveehouder wel met de intensiteit en de grondsoort? Kan het bouwplan bedrijfsspecifieker?
                  Rekening houdend met minder voeraankopen, maar ook met weidegang, biodiversiteit en het verbeteren van
                 de waterkwaliteit?
11.00 uur: De Yieldgap van het bouwplan (Koos Verloop)
                 De opbrengst van ruwvoergewassen zijn lager dan de potentieel haalbare opbrengst. Er is dus ruimte voor
                 verbetering (de Yieldgap) en dat kan interessant zijn voor veehouders met een krappe ruwvoerpositie
                 (meer voeren van eigen land). Maar verbetering kan pas gericht nagestreefd worden als duidelijk is wat
                 de oorzaken zijn van de beperkte praktijkopbrengst. Waar schort het aan?
12.15 uur: Lunch & netwerken
13.00 uur: Voederbieten (Joost Latré, HoGent)
                 Binnen bouwplanoptimalisatie ligt de focus momenteel vaak op de teelt van de 2 hoofdgewassen gras en
                 snijmaïs. Als voldoende ruwvoer wordt binnengehaald zou het blikveld van de veehouder verruimd moeten
                 worden. Er zijn namelijk mogelijkheden om eigen krachtvoer te winnen en een hoge opbrengst te realiseren.
                 Onze zuiderburen hebben jarenlange ervaring met de teelt en bewaring van de voederbiet.
14.30 uur: Ervaringen met voederbieten (Erik Smale)
15.30 uur: Afsluiting met koffie
16.00 uur: Rondleiding faciliteiten Praktijkonderzoek AGV (optioneel: bij interesse doorgeven bij aanmelden)