167-2: De bodem onder de melkveehouderij

Datum: 
24-09-2015
Beschrijving: 

De bodem onder de melkveehouderij

De bodemkwaliteit is één van de hoekstenen van elk landbouwsysteem. Dat geldt ook voor de melkveehouderij waarin teelt van gras en maïs voor de ruwvoervoorziening van het vee van cruciaal belang is voor de rentabiliteit en de duurzaamheid van het bedrijf. De kwaliteit en de vitaliteit van de bodem wordt in belangrijke mate beïnvloed door de organische stof in de bodem. De verschillen in organische stofgehalte tussen grasland en bouwland/maïsland zijn groot, waarbij dit gehalte op veel maïspercelen steeds verder daalt. Dat uit zich onder ander in grote verschillen in het bodemecosysteem tussen een graslandbodem en een bouwland/maïslandbodem. Anderen factoren die van invloed zijn op de bodemkwaliteit zijn verdichting door zware machines, verzuring en waterhuishouding. Veel melkveebedrijven hebben afgelopen jaren weinig aandacht aan de bodemkwaliteit besteed en merken nu dat deze steeds vaker een knelpunt is geworden.

De NVWV legt de vraag op tafel hoe een melkveehouder door samenhangende maatregelen de bodemkwaliteit /vitaliteit op het bedrijf kan verbeteren. Vragen waarop we in deze bijeenkomst in gaan, zijn:

  • Welke rol heeft het bouwplan in het management van een melkveehouderijbedrijf om de bodemkwaliteit te handhaven /verbeteren?

    • Wat is eigenlijk het (meetbare) verschil in bodemkwaliteit tussen gras- en maïsland?

    • Hoe kun je de rotatie van gras-maïs in vergelijking tot blijvend grasland zo optimaal mogelijk inrichten en welke handelingsperspectieven zijn er?

  • Hoe kun je de graslandbodem zo goed mogelijk beheren zodat de kwaliteit van het grasland in stand blijft? Is bodemverdichting inderdaad een groot probleem en hoe kun je dat oplossen? Is het doorzaaien van bestaand grasland een passende en uitvoerbare optie?

  • Welke aanknopingspunten /opties zijn er voor maïsland om de bodemkwaliteit /vitaliteit te verbeteren?

Datum en locatie: Donderdag 24 september 2015

Café Restaurant ’t Maoske, Middelstraat 24, 5176 NJ De Moer. Tel. 013-5159295

FOTOALBUM: 
DOCUMENTEN: 
WEB NIEUWSBERICHTEN: 

Uitnodiging en programma najaarsbijeenkomst 24 september 2015

De bodem onder de melkveehouderij
De bodemkwaliteit is één van de hoekstenen van elk landbouwsysteem. Dat geldt ook voor de melkveehouderij waarin teelt van gras en maïs voor de ruwvoervoorziening van het vee van cruciaal belang is voor de rentabiliteit en de duurzaamheid van het bedrijf. De kwaliteit en de vitaliteit van de bodem wordt in belangrijke mate beïnvloed door de organische stof in de bodem. De verschillen in organische stofgehalte tussen grasland en bouwland/maïsland zijn groot, waarbij dit gehalte op veel maïspercelen steeds verder daalt. Dat uit zich onder ander in grote verschillen in het bodemecosysteem tussen een graslandbodem en een bouwland/maïslandbodem. Anderen factoren die van invloed zijn op de bodemkwaliteit zijn verdichting door zware machines, verzuring en waterhuishouding. Veel melkveebedrijven hebben afgelopen jaren weinig aandacht aan de bodemkwaliteit besteed en merken nu dat deze steeds vaker een knelpunt is geworden.

De NVWV legt de vraag op tafel hoe een melkveehouder door samenhangende maatregelen de bodemkwaliteit /vitaliteit op het bedrijf kan verbeteren.