Documenten

- Klik op 1 van de koppen van de tabel om de inhoud te sorteren.
- Gebruik de zoek- en sorteervelden hieronder om de resultaten te ordenen en te verfijnen.

Bijeenkomst: 176
Naam document Sessie Producttype Auteur
176e themadag NVWV: ‘Bomen en Grasland: Kansen voor Agroforestry in de melkveehouderij?’ Nieuwsbericht (web)
176e themadag NVWV: ‘Bomen en Grasland: Kansen voor Agroforestry in de melkveehouderij?’ Verslag
Bijeenkomst: 175
Naam document Sessie Producttype Auteur
175e Themadag ; "Innovative techniques and grassland productivity' Programma
Precision farming – using new technologies to optimise grassland system Nieuwsbericht (web)
Opportunities for high-resolution remote sensing to monitor grasslands Presentatie Lammert Kooistra
Perspectives of predicting grass growth by modelling and measuring grass yield Powerpoint Idse Hoving
Monitoring grassland growth dynamics using Leaf Area Index from Sentinel-2 data Presentatie Klingler A.1 , Schaumberger A.1 , Vuolo F.2 and Poetsch E.1
Precision fertilization on grassland(?) Presentatie Koen van Boheemen
Deriving Sward Height from UAVs Presentatie Georg Bareth
Precision crop phenotyping using drones: experiences at ILVO Presentatie Peter Lootens
ON-FARM RESEARCH TO MAKE GRASS GREAT AGAIN Presentatie Gerber van Vliet
Determination of cutting frequencies from SAR for estimation of crop yields and pollen flight Presentatie Stephan Hartmann & David Stäblein
Summary Report 175e dag Samenvatting Bestuur NVWV
Presentaties 175e Themadag nu beschikbaar! Nieuwsbericht (web)
SPECIES DISTRIBUTION MAPPING OF GRASS Powerpoint SØREN SKOVSEN1, M.S. LAURSEN1, R. GISLUM2, J. ERIKSEN2, R.N. JØRGENSEN1
Bijeenkomst: 174
Naam document Sessie Producttype Auteur
174e themadag NVWV: ‘Divers grasland voor boer, bij, boerenlandvogel en burger' Nieuwsbericht (web)
174e themadag NVWV: ‘Divers grasland voor boer, bij, boerenlandvogel en burger’ Programma
Functionaliteit kruiden en smalle weegbree Presentatie Jeroen Pijlman
Beheer van kruidenrijk grasland Powerpoint Goaitske Iepema
Scriptieprijs winnaar 2018 ENGELS RAAIGRAS EN RIETZWENKGRAS ONDER WATEROVERLAST Rapport Arthur Wykaert
174e NVWV bijeenkomst verslag Samenvatting bestuur NVWV
Hoe van productief landbouwland naar kruidenrijk grasland? Powerpoint Stephanie Schelfhout
Kruidenrijk gras Presentatie Anne van Doorn
Bijeenkomst: 173
Naam document Sessie Producttype Auteur
173e themadag NVWV: De rol van grasland in een toekomst met minder herkauwers Programma
173e themadag NVWV: De rol van grasland in een toekomst met minder herkauwers Nieuwsbericht (web)
De rol van grasland in een toekomst met minder herkauwers Presentatie Mathias Cougnon
Kweekvlees: industriële opschaling en de mogelijke rol van gras hierin’ Presentatie Mark Post
Potentiëel landbouwreststromen met insecten Presentatie Jonas Claeys
Grasbioraffinage Presentatie Johan Sanders
Rol van gras in bio-energie en groene chemie Presentatie Tom Anthonis
Bijeenkomst: 172
Naam document Sessie Producttype Auteur
172e themadag NVWV: 't Beste bouwplan Nieuwsbericht (web)
Verbetermogelijkheden in de Ruwvoerteelt Presentatie Koos Verloop
Voederbiet, een gewas met een toekomst voor een meer duurzame veehouderij Presentatie J. Latré, E. Dupon, J. De Boever, A. De Vliegher, G. Haesaert
Ervaringen met voederbieten Presentatie Erik Smale
Foto 172e themadag 9 maart 2018 Afbeelding
Verslag 9-3-2018 172e bijeenkomst NVWV te AGV Lelystad Artikel Gerjanne van Esveld
172e bijeenkomst NVWV; Rol van grasland in een toekomst met minder herkauwers Nieuwsbericht (web)
Verslag 172e bijeenkomst NVWV 9 maart 2018 te Lelystad Verslag Gerjanne van Esveld
Bijeenkomst: 171
Naam document Sessie Producttype Auteur
171e themadag NVWV: Graslandkompas; geef richting aan graslandbeheer! Nieuwsbericht (web)
171: Graslandkompas; geef richting aan graslandbeheer! Programma
Reinier van Leeuwen winnaar NVWV-scriptieprijs voor toepassen Nieuw-Zeelandse principes bij beweiding Nieuwsbericht (web)
‘Scriptieprijs voor toepassen Nieuw-Zeelandse principes bij beweiding’ Artikel Hogeschool Van Hall Larenstein
Bierfles en golfbal als weidegereedschap Artikel Floris Pellikaan (Veeteelt)
Foto's themadag 16 november 2017 Fotoalbum
Presentatie R. van Leeuwen scriptieprijs NVWV 16 november Presentatie Reinier van Leeuwen
Graslandkompas Presentatie Cor Kwakernaak
Graslandkompas pitches windrichtingen Presentatie Rodi Belt, Diederik Vinke, Jan Bakker, Hessel Heida
Een blik op het Graslandkompas Presentatie Koos Verloop
NVWV: Graslandkompas! Presentatie Agnes van den Pol - van Dasselaar
Bijeenkomst: 170
Naam document Sessie Producttype Auteur
170e themadag NVWV: Gras onder de loep Nieuwsbericht (web)