168e Themadag NVWV: Ruwvoer en een lage melkprijs

Wat kan ruwvoer bijdragen aan positieve bedrijfsresultaten nu de melkprijs sterk onder druk staat?

Anno 2016 ziet de melkveehouderij in Nederland en Vlaanderen zich weer geconfronteerd met een lage melkprijs. In de praktijk horen we bij ondernemers deels ook terecht geluiden “dat het anders moet”. Alleen wat moet dan precies anders in de bedrijfsvoering? Gaat het om een in het verleden gekozen strategie en de daaraan gekoppelde financiering? Of zijn er meer ‘tactische’ keuzes te maken waar het gaat om de rol van ruwvoer in het bedrijfssysteem om een grotere marge te realiseren? Of is het ‘slechts’ een kwestie van het verbeteren van het management op het bedrijf.

Graag wisselen we met u van gedachten wat ruwvoer op uw bedrijf kan toevoegen in deze moeilijke tijd met lage melkprijzen.

We nodigen u van harte uit op woensdag 1 juni a.s. Het programma ziet er als volgt uit:

Locatie: Café restaurant Jan ter Voert, Oranjeplein 1, 7078 BC Megchelen (Achterhoek, GLD)

 • 10.00 uur Inloop, registratie en koffie/thee
 • 10.15 uur Start NVWV ledenvergadering
 • 10.45 uur Introductie Tom Keuper en zijn bedrijfsfilosofie, vertrek naar bedrijf Tom Keuper en
 • praktijkverhaal ‘economisch beweiden’
 • 12.30 uur Netwerklunch
 • 13.15 uur Verdiepend programma met de volgende thema’s:
  • Relatie(s) financiële prestaties en technische kengetallen, zijn die er? - Hans Dirksen (DMS) en Edward Ensing (Barenbrug)
  • De rol van ruwvoeders in de kostprijs van melk - Diane Schoonhoven (Boerenbond)
  • De rol van klaver en andere vlinderbloemigen bij het besparen van kosten - Jan de Wit (LBI)
  • Welke lessen uit de geschiedenis van voederwinning kunnen we trekken als voorspeller van de toekomst?
  • Inhoudelijke discussie - o.l.v. dagvoorzitter
 • 15.30 uur Afsluitende netwerkborrel