Nieuws van de NVWV

Nieuwsberichten van de NVWV

ISSPA symposium kringlooplandbouw Wageningen 2019

Internationaal symposium kringlooplandbouw - ‘ISSPA dit jaar in Nederland’

Using tools to optimize plant production and quality, exploring the system approach. Oftewel: kringlooplandbouw.

 

Het ISSPA is een 2-jaarlijks internationaal symposium voor bodem- en plantexperts. De WUR en Eurofins Agro organiseren het 16e ISSPA symposium, dat na Hawaii en China neergestreken is in Wageningen. Het symposium vindt plaats van 17 – 20 juni in Wageningen.

 

Programma

173e themadag NVWV: De rol van grasland in een toekomst met minder herkauwers

173e themadag NVWV: De rol van grasland in een toekomst met minder herkauwers
Datum: 30-10-2018
Locatie: Parochiaal Centrum "Ten Aard", Vaartstraat 40, 2440 Geel, België

De Nederlands-Vlaamse vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV) nodigt u uit voor de themadag 'De rol van grasland in een toekomst met minder herkauwers'.
Deze themadag wordt gehouden op dinsdag 30 oktober 2018 bij Parochiaal Centrum "Ten Aard", Vaartstraat 40, 2440 Geel, België.

Programma:

Reinier van Leeuwen winnaar NVWV-scriptieprijs voor toepassen Nieuw-Zeelandse principes bij beweiding

Toepassen van Nieuw-Zeelandse principes bij beweiding leidt tot een hogere grasopbrengst. Dit kwam naar voren uit een scriptieonderzoek uitgevoerd door Reinier van Leeuwen, student Melkveehouderij bij Van Hall Larenstein in Velp.  De Nederlands-Vlaamse vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV) beoordeelde zijn scriptie als winnaar van de NVWV-scriptieprijs. De prijs werd uitgereikt op donderdag 16 november tijdens de 171e NVWV-themadag ‘Graslandkompas; geef richting aan graslandbeheer’ bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden. 

169e Themadag NVWV: Automatisering in weide- en voederbouw

De NVWV organiseert op 9 november 2016 de themadag 'Automatisering in weide- en voederbouw'. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse en Vlaamse partners van het Europese netwerkprogramma EuroDairy. Op deze themadag gaan we samen dieper in op de mogelijkheden van automatisering op melkveebedrijven en de impact daarvan voor de bedrijfsvoering, het graslandgebruik en de ruwvoederteelt.

168e Themadag NVWV: Ruwvoer en een lage melkprijs

De NVWV organiseert deze dag op 1 juni 2016 bij Café restaurant Jan ter Voert, Oranjeplein 1, 7078 BC Megchelen (Achterhoek, GLD). Onder leiding van dagvoorzitter Agnes van den Pol-van Dasselaar gaan we samen met u, melkveehouder Tom Keuper, en de sprekers Hans Dirksen (DMS), Edward Ensing (Barenbrug), Diane Schoonhoven (Boerenbond), Jan de Wit (LBI) en Rienk van den Berg op zoek naar een antwoord op de vraag wat ruwvoer kan bijdragen aan positieve bedrijfsresultaten nu de melkprijs onder druk staat.

Uitnodiging en programma najaarsbijeenkomst 24 september 2015

De bodem onder de melkveehouderij
De bodemkwaliteit is één van de hoekstenen van elk landbouwsysteem. Dat geldt ook voor de melkveehouderij waarin teelt van gras en maïs voor de ruwvoervoorziening van het vee van cruciaal belang is voor de rentabiliteit en de duurzaamheid van het bedrijf. De kwaliteit en de vitaliteit van de bodem wordt in belangrijke mate beïnvloed door de organische stof in de bodem. De verschillen in organische stofgehalte tussen grasland en bouwland/maïsland zijn groot, waarbij dit gehalte op veel maïspercelen steeds verder daalt. Dat uit zich onder ander in grote verschillen in het bodemecosysteem tussen een graslandbodem en een bouwland/maïslandbodem. Anderen factoren die van invloed zijn op de bodemkwaliteit zijn verdichting door zware machines, verzuring en waterhuishouding. Veel melkveebedrijven hebben afgelopen jaren weinig aandacht aan de bodemkwaliteit besteed en merken nu dat deze steeds vaker een knelpunt is geworden.

De NVWV legt de vraag op tafel hoe een melkveehouder door samenhangende maatregelen de bodemkwaliteit /vitaliteit op het bedrijf kan verbeteren.

Pagina's