Platform voor grasland en voedergewassen

De NVWV is een Nederlandstalig platform voor geïnteresseerden in weide- en voederbouw met leden in Nederland, Vlaanderen en de Duitse grensregio. Wij organiseren bijeenkomsten over actuele onderwerpen die met grasland en voedergewassen te maken hebben, van onderzoeksresultaten tot en met praktisch gebruik op landbouwbedrijven. Alles wat te maken heeft met het grasland en de voedergewassen heeft onze belangstelling zoals bemesting, beweiding, biodiversiteit, teeltmaatregelen, veredeling, voederwinning. 

Nieuws

Gepubliceerd op: 06-03-2020

Beste leden van de NVWV,


Helaas moeten we u mededelen dat de geplande themabijeenkomst op woensdagmiddag 25 maart a.s. themamiddag ‘Bomen en Grasland: Kansen voor Agroforestry in de melkveehouderij?’ niet doorgaat wegens het Corona virus.


De NVWV heeft besloten de richtlijnen van het RIVM te volgen om geen bijeenkomsten te organiseren in het risico gebied.  Voor updates kunt u de nieuwsberichten op onze site volgen.


 


Namens het bestuur, bedankt voor uw begrip,


 


Robin Wolf


 

Lees meer...


Gepubliceerd op: 08-11-2019

Super-G (https://www.super-g.eu/) is een horizon2020 project dat zich richt op ecosysteemdiensten van permanent grasland in Europa.

Lees meer...


Gepubliceerd op: 15-10-2019

Beste leden van de NVWV,


We kijken als bestuur terug op een geslaagde themadag die samen met o.a. de Landwirschaftskammer Nordrhein-Westfalen is georganiseerd in Haus Riswick

Lees meer...


Gepubliceerd op: 20-06-2019

Lees meer...


Bedrijfsleden