Platform voor grasland en voedergewassen

De NVWV is een Nederlandstalig platform voor geïnteresseerden in weide- en voederbouw met leden in Nederland, Vlaanderen en de Duitse grensregio. Wij organiseren bijeenkomsten over actuele onderwerpen die met grasland en voedergewassen te maken hebben, van onderzoeksresultaten tot en met praktisch gebruik op landbouwbedrijven. Alles wat te maken heeft met het grasland en de voedergewassen heeft onze belangstelling zoals bemesting, beweiding, biodiversiteit, teeltmaatregelen, veredeling, voederwinning. 

Nieuws

Gepubliceerd op: 19-06-2019

NVWV Scriptieprijs

Lees meer...


Gepubliceerd op: 09-01-2020

Beste leden van de NVWV,


 


Graag kondigen we u aan: Themamiddag ‘Bomen en grasland: Kansen voor Agroforestry in de melkveehouderij?’


 

Lees meer...


Gepubliceerd op: 08-11-2019

Super-G (https://www.super-g.eu/) is een horizon2020 project dat zich richt op ecosysteemdiensten van permanent grasland in Europa.

Lees meer...


Pagina's

Bedrijfsleden