Wie zijn wij en wat doen we?

De NVWV is een Nederlandstalig platform voor geïnteresseerden in weide- en voederbouw met leden in Nederland, Vlaanderen en de Duitse grensregio. Wij organiseren bijeenkomsten over actuele onderwerpen die met grasland en voedergewassen te maken hebben, van onderzoeksresultaten tot en met praktisch gebruik op landbouwbedrijven. Alles wat te maken heeft met het grasland en de voedergewassen heeft onze belangstelling zoals bemesting, beweiding, biodiversiteit, teeltmaatregelen, veredeling, voederwinning. 

Activiteiten NVWV

De vereniging organiseert twee themabijeenkomsten per jaar; in het voorjaar en in het najaar. We proberen thema's "breed" te behandelen door sprekers van verschillende disciplines uit te nodigen. Van de gehouden inleidingen wordt een verslag gemaakt dat samen met de presentaties op de website wordt gepubliceerd.

Regelmatig worden de bijeenkomsten gecombineerd met een bezoek aan een bedrijf of onderzoeksinstelling om de praktische aspecten van het thema in het veld te illustreren.

Missie

Verzorgen van studiebijeenkomsten waarin de diverse spelers in het werkveld elkaar ontmoeten, waarbij de NVWV een ontmoetingsplaats wil zijn voor alle geïnteresseerden in het vakgebied grasland en voedergewassen

Onder ‘de diverse spelers’ verstaan we - in alfabetische volgorde -

  • agrarisch ondernemers
  • beleidsmedewerkers
  • onderzoekers
  • studenten en docenten
  • verdedelaars
  • voorlichters en adviseurs werkzaam in de tweede lijn (industrie = coöperaties en particuliere bedrijven en maatschappelijke organisaties)